მდგრადი შეფუთვის გადაწყვეტილებები:მეტი ეკო და ნაკლები ნარჩენები